Kallelse till extra föreningssammanträde den 9 december

Kallelse till extra föreningssammanträde torsdagen den 9/12 kl. 19.00. Medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening kallas till ett extra föreningssammanträde med anledning av styrelsens förslag till stadgeändring. Bakgrund Bakgrunden till varför styrelsen föreslår ett tillägg i föreningens portalparagraf är att SDF då får talerätt inför domstol. Den intentionen finns i nuvarande ...
Läs mer...

Digitalt årsmöte den 26 maj

Välkommen till ett digitalt årsmöte kl.19 den 26 maj, kallelse med länk till digitalmötet har skickats via e-post. De som inte har dator har fått kallelse i sina brevlådor med poströst-formulär. Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna på webben! Dagordning årsmöte 2021-05-26_Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening SDF Verksamhetsberättelse inkl revisionsberättelse 2020 Förslag stadgeän...
Läs mer...

Valberedning

Valberedningen 2022/23 består av: Funktion Namn Invald år Sammankallande Anna Wirsén 2019 Ledamot Marie Eneqvist 2018 Ledamot Louise Sävström 2019 Ledamot Erik Made 2020 Ledamot Torbjörn Rusck 2013  
Läs mer...

Revisorer

Revisorer verksamhetsåret 2022/23 är: Funktion Namn Invald år Revisor, sammankallande Karin Lison 2021 Revisor Eva Nisser 2022 Revisorssuppleant Anders Öhman 2022  
Läs mer...

Bildgalleri Styrelsen

Styrelsen består 2022/23  av [porträttbilder sänd till webmaster]:  Uppdrag Namn  Porträtt Invald i styrelsen  Ordförande Charlotte Banning  2018- Vice ordförande och kommunikation Eva Ståhl Lundborg  2022 Sekreterare Annika Faxander 2020- Kassör och medlemssekreterare Heléne Jensen 2021- Kommunikation Christina Vult von Steyern  2022- ...
Läs mer...