Digitalt årsmöte den 26 maj

Välkommen till ett digitalt årsmöte kl.19 den 26 maj, kallelse med länk till digitalmötet har skickats via e-post. De som inte har dator har fått kallelse i sina brevlådor med poströst-formulär. Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna på webben! Dagordning årsmöte 2021-05-26_Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening SDF Verksamhetsberättelse inkl revisionsberättelse 2020 Förslag stadgeän...
Läs mer...

Valberedning

Valberedningen 2019/20 består av: Funktion Namn Invald år Sammankallande Björn Varnestig 2015- Ledamot Marie Eneqvist 2018- Ledamot Louise Sävström 2019- Ledamot Anna Wirsén 2019- Ledamot Torbjörn Rusck 2013-  
Läs mer...

Revisorer

Revisorer verksamhetsåret 2019/20 är: Funktion Namn Invald år Revisor, sammankallande Christer Käck Revisor Elisabet Wahlstedt 2016- Revisorssuppleant Anders Öhman 2018-  
Läs mer...

Bildgalleri Styrelsen

Styrelsen består 2019/20  av [porträttbilder sänd till webmaster]:  Uppdrag Namn  Porträtt Invald i styrelsen  Ordförande, närpolitiska frågor Eva Nisser  2013- Vice ordförande Charlotte Banning  2018- Sekreterare Sandra Isberg  2019- Kassör Annika Faxander 2020- Medlemssekreterare Terése Eldered  2019- Klubbmästare Per Kallner  201...
Läs mer...