Extra föreningssammanträde 29/9 2020 kl. 20.00

Mötet äger rum i Ringparksstugan. Den som inte kan närvara kan e-posta sitt svar till info@saltsjo-duvnas.se eller lägga svaret i brevlådan utanför köket på Ringsparksstugan. Dagordning  Kan föreningssammanträdet bevilja styrelsen att kunna betala för externa tjänster i frågor som rör vår påverkan på vår närmiljö? Om föreningssammanträdet beviljar styrelsen enligt punkt 1, kan förenings...
Läs mer...

Yttrande Gungviken

Nu är Miljö- och stasbyggnadsnämndens (MSN) yttrande till mark- och miljödomstolen klart, justerat samt, precis som SDF:s yttrande, inskickat till domstolen (se de två länkarna nedan). MSN:s yttrande är mycket bättre än det förslag som tjänstemännen tog fram, om än rätt så tunt. SDF lämnar in en inlaga på 30 sidor plus bilagor - MSN har skrivit en knapp A4-sida. Där får naturligtvis inte så myc...
Läs mer...

Varning för ljudtest

I morgon lördag samlas vi på Måsungen kl. 13.00-15.00. Någon gång under den tiden kommer ett ljudtest att genomföras som kommer att höras över Saltsjö-Duvnäs. Vi kommer att se till att ingen kommer för nära ljudkällan utan hörselskydd men alla husdjur kan ju ändå bli oroliga.
Läs mer...

Inbjudan learning/hearing med bullertest 6 april

Alla partier i Nacka säger nu NEJ till en stenkross i Gungviken. Enligt lokalpressen kommer man att rösta nej till Skanskas anmälan om att etablera en stenkross i Gungviken och inte gå på tjänstemännens förslag att skicka ärendet vidare till Länsstyrelsen. Det tycker vi är bra – endast ett mycket tydligt och välgrundat nej från våra politiker tryggar att nejet också håller i högre instanser. O...
Läs mer...

Senaste nytt om stenkrossen

Idag fredag [29/3] kom ett mycket positivt besked att även alliansen nu sällar sig till oppositionens nej till stenkross i Gungviken. Vi kan också glädja oss över att alliansen inte går på miljöchefen Per Enarssons förslag om att hänskjuta frågan till Länsstyrelsen. Det hade varit helt orimligt, för det hade de facto inneburit att det inte hade blivit ett tydligt nej till krossen. Men ännu ä...
Läs mer...

Bemötande angående stenkrossen

Med anledning av att det förekommer missvisande påståenden i debatten kring stenkrossen har föreningen kompletterat med följande inlaga till politikerna inför miljö- och stadsbyggnadsnämndens planerade beslut den 10 april: Bemötande stenkross i Gungviken 2019-03-21
Läs mer...

Skrivelse betr. stenkrossen på Gungviksberget

En skrivelse från SDF har inlämnats till Nacka kommun. Det är många sakägare och föreningar som ställt sig bakom den. Skrivelsen, där det också framgår vilka sakägare och föreningar som ställs sig bakom den, kan laddas ner här: Skrivelse stenkrossen på Gungviksberget
Läs mer...

Reflexioner efter möte med (M) om stenkross

SDF har uppvaktat samtliga partier för att ge dem vår syn på stenkross i Gungviken. Efter vårt möte med Mats Gerdau, Cathrin Bergenstråhle och Per Enarsson, kommunens nye miljöchef, följde Helena Rudin upp med bifogade skrivelse: Brev fr Helena Rudin till Gerdau, Bergenstråhle o Enarsson Mats Gerdaus svar till Helena bifogas också: Mats Gerdaus svar till Helena Rudin
Läs mer...

Senaste nytt om stenkrossen

I lördags (16/2) gjorde vår egen ”ljudgrupp” ett test i avsikt att försöka ge en bild av hur det kan komma att låta om det placeras en stenkross på Gungviksberget. Det är ingen överdrift att många blev totalt överraskade, andra ledsna och skrämda. Effekten blev avskräckande både i Duvnäs – inne och ute beroende på typ av hus och fönster – och i Tollare. Från bullerkällan vid Gungviken skapades lju...
Läs mer...

Stoppa stenkrossen på Gungviksberget

Skanska planerar att bygga en stenkross på berget i Gungviken, mellan Drevinge och Sågtorp. De ska krossa 600 000 ton sten/år i 10 år. Lastbilar med 30 ton sten ska gå dygnet runt alla dagar utom röda. Direkt berörda är de boende i Fiskarhöjden, förskolan Krabban, Östervik, Drevinge med ridhuset, Sågtorp, Saltsjö-Duvnäs, Tollare, Ekudden och Storängen plus alla som vistas i naturen på Erstavik, i ...
Läs mer...