Med anledning av att Saltsjö-Duvnäs fyllde 100 år som villaområde författades en bebyggelsehistoria av Marianne Lundström och Monica Rönquist-Germanis. Denna publicerades i Nackaboken_2007.pdf . Slå upp sidan 7.