I många år har vi haft en diskussion om hur vi kan göra för att dokumentera alla spännande fastigheter i Saltsjö-Duvnäs. 2017 beslöt vi att uppmana alla fastighetsägare att skicka in dokumentation om sitt hus. Vår förhoppning är att vi till slut har fått med alla fastigheter och dess historia.

Alla boende i Duvnäs kan skicka en bild på sitt hus och en beskrivning. Vem byggde? När byggdes det? Har det bott några spännande personer i huset?

Genom att koppla ihop både husets arkitektur och dess historia kan vi få en spännande bank att botanisera i. Jag hoppas att många vill skicka in bilder och berättelser. Jag tycker detta ska bli oerhört spännande.

Skicka ditt bidrag till info@saltsjo-duvnas.se

Eva Nisser