Ambassadören kommenterade informationen som delgivits inledningsvis och pekade på att det inte är cirka 85 % som är muslimer utan 99 %, samt att det inte bara har kommit 23 000 afghaner till Sverige utan 42 000. Plus 10 000 till Finland som också ligger under Afghanistans ambassad i Stockholm. Förtydligades från vår sida att de 23 000 syftade enbart på ensamkommande barn.

Frågor till ambassadör Hameed Haami

Vid vårt möte den 26 mars 2017 sa ni att fastigheten skulle bli ert residens men enligt UD bor ni i stan (UD:s uppgift är Östermalm). Kan ni förklara varför ni inte bor här?

Svar: Det stämmer men jag har ett annat åtagande/kontrakt med en annan fastighetsägare som löper t.o.m. juni 2018. Sedan kommer jag att använda fastigheten som residens. Nuvarande bostad ligger mycket långt bort så det här kommer att bli mycket bättre.

Vid samma möte sa ni, med handen på hjärtat, att ni nu talade inte bara som ambassadör utan också som privatperson och att ni försäkrade oss om att inte bara ni själv utan också framtida efterträdare kommer följa svensk lag. Vi informerade er om att det bryter mot plan- och bygglagen att inrätta en ambassad i Saltsjö-Duvnäs och vi överlämnade också en juridisk rapport på engelska som beskriver detta. Vi har också informerat er om att det enligt svensk lag finns möjlighet att häva ett köp om det ingåtts på felaktiga premisser. Kan ni utveckla varför ni ändå bryter mot svensk lag?

Svar: Vi hade redan betalat köpeskillingen till säljaren när mötet ägde rum och efter det ligger beslutanderätten till att häva ett köpt inte hos ambassadören utan detta beslut kan endast enligt afghansk lag tas av i Afghanistan.

Ambassadören la också till att han vid sju tillfällen tillfrågat UD, Protokollet per mejl om han får lov att köpa huset i Saltsjö-Duvnäs och UD har varje gång svarat ja. Han la också till att UD, Protokollet sagt att de inte fick förvärva en tilltänkt fastighet i Djursholm.

Amärkning: Eva Nisser frågade om ambassadören kunde skicka henne mejlen från UD där det framgår att de ger klartecken till att förvärva fastigheten i Saltsjö-Duvnäs. Ambassadören utlovade att mejla dem. Eva Nisser påminde ambassadörens medhjälpare och tolk efter mötet att de har alla kontaktuppgifter till henne och att ambassadören lovat skicka mejlen. Medarbetaren försäkrade att ambassadörens samtliga löften under kvällen skall uppfyllas.

Vid flera tillfällen (anm: från slutet av augusti och hela hösten plus några gånger 2018) har personer, i flera fall tydligt handfängslade, förts in i fastigheten, är inte detta konsulär verksamhet?

 Svar:  Det har bara skett två gånger vilket berodde på att det blev överbeläggning på Lidingö där den konsulära verksamheten finns. Att de var handfängslade beror på säkerheten för den svenska gränspolisen och för att de inte ska slåss inne i minibussen. Denna sorts möten kommer inte att ske igen utan bara äga rum på Lidingö.

Uppföljningsfråga: Men vi har bilddokument på att dessa transporter med kriminalvården och polisen skett varje fredag under hela hösten, inte bara två gånger.

 Svar: Alla andra tillfällen är vanliga besök hos ambassaden, vi har rätt att ta emot besökare.

Handfängslade besökare?  Ingen kommentar.

Hur kan ni som är ett av världens fattigaste länder försvara ett förvärva av en fastighet för cirka 5millioner dollar?

Svar: Det är mer ekonomiskt att förvärva en fastighet än att hyra. Över tid blir det dyrare att hyra och kostar runt 15 miljoner dollar. Så har vi gjort i London, Oslo, Berlin osv och inte mötts av några frågor.

I London förvärvade vi en fastighet på 1920-talet som är värd mycket, mycket mer idag.

Den konsulära verksamheten på Lidingö tar emot 100 besökare per dag. Om antalet afghaner i Sverige sjunker kraftigt kan den konsulära verksamheten flyttas över till Saltsjö-Duvnäs (det gick inte att få fram en siffra på när det då skulle kunna vara tänkbart från Afghanistans sida).

Även om antalet afghaner i Sverige sjunker till en person så är det fortfarande olagligt att ha en ambassad och ett konsulat i Saltsjö-Duvnäs.

Har ni byggt om till kontor och arbetsplatser i källaren?  

Svar: Nej, vi har inte byggt om någonting. Brädorna som syntes på fotot har bara använts till att bygga ett litet bord. Jag kommer att bjuda in alla er här, eller i alla fall fem personer, till ambassaden och visa hela huset.

Efter att ha varit ambassadör i fyra år i Sverige antar jag att ni är väl medveten om hur maktfördelningen i Sverige fungerar, även om det skiljer sig mycket från Afghanistan. Jag utgår från att ni vet att det inte är UD som bestämmer i Sverige och att ni vet att svenska kommuner har en mycket stor makt och framför allt makten över frågor som rör plan- och byggfrågor och den lokala detaljplanen. Det är beklagligt om en tjänsteman på UD inte varit kompetent och har gett er felaktiga uppgifter men ni måste ju ändå känna till hur svensk lag och maktfördelning ser ut. Varför följer ni då inte svensk lag?

Svar: Som utländsk beskickning har vi alltid första kontakten med UD, Protokollet och de har sagt att vi kan förvärva fastigheten i Nacka. Vi följer Wienkonventionen.

Okunnighet är ingen ursäkt för att inte följa lagstiftningen.

Svar: Det håller jag helt med om. Vi har frågat UD, Protokollet.

 De skyltar ni har satt upp både vid Strandpromenaden och Skepparbacken med ”Tillträde förbjudet” och ”Förbjuden fotografering” är mycket negativt för stämningen i området.

Svar: De har vi bara satt upp på grund av att Nacka kommun trängde sig in på vår mark utan tillstånd från mig och tvingade en anställd att ta emot deras stopporder. Jag ska säga till personalen att ta ner dessa skyltar.

När man ringer på hos den kenyanska ambassadören i Saltsjö-Duvnäs så bjuder de på kaffe.

 Varför kom ni inte till mötet som Nacka kommun kallade er till?

 Svar: Vi kom inte för att Nacka kommun trängt sig in på vår mark.

Fråga till Mats Gerdau

Är inte all korrespondens med UD diarieförd och kan begäras ut?

 Svar: Den kan vara sekretessbelagd, men kommunen kan kolla. Man får inte ha ambassadverksamhet i Saltsjö-Duvnäs.

Kommentar från ambassadören:  Det finns ingen ambassad i Saltsjö-Duvnäs, här finns bara ett ”chancery” och det står på hemsidan och i UD:s anteckningar.

 

Enligt Cambridge Dictionary betyder chancery:  The offices of an embassy.

Anm.: Om inte ambassaden ligger i Saltsjö-Duvnäs, var ligger den då?

 

Eva Nisser
2018-02-17