Det finns fortfarande inte några beslut om vad som skall ske med fastigheten. Kommunen kommer dock att ansöka om detaljplaneändring från att fastigheten avser skolverksamhet till bostäder. Men ansökan är ännu inte gjord och det finns ingen tidplan i nuläget. Rykten om att någon är på väg att köpa Lagårn är fel.