Vi förlorade slaget om perrongerna

Den 22 mars klubbade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att riva träperrongerna plus skjulet väster om stationen. Trots det höga bevarandevärdet anser de att träperrongerna skall ersättas av betong. Ovanpå betongen kommer det att läggas ett lager asfalt med taktila stråk och på kanterna sätts träribbor. Det blir nya räcken, lyktstolpar och armatur i svart. Skyltning och de väggfasta bänkar i vindskyddet kommer att återmonteras.