Oroande i Ringparken och vid Duvnäsviken 2016-01-05

Ett turbulent år ligger bakom oss. Många ringde in det nya och förhoppningsvis goda året vid klockstapeln, ett och annat glas champagne intogs, tomtebloss lös upp vinternatten. Det var som det brukar. Eftersom den städse vaksamme Brian Kylén berättat för mig att nyårsaftonsfirandet brukar synas i parken dagen därpå, tog min man och jag en sväng dit upp idag. Och si! Brian hade rätt! Vi plockade un...
Läs mer...

Medlemsavgift plus stugvärd

Medlemsavgift Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2016. Avgiften är oförändrat 350 kronor och betalas in på bankgiro 5254-2172. Ange för- och efternamn, gatu- samt mejladress. För dig som är medlem i Villaägarna ingår avgiften i priset. Vill du vara säker på att få ditt medlemsbevis i januari ska du betala in senast den 31 december. Du beställer själv kortet på hemsidan. Kommer med...
Läs mer...

Ordförandebrev dec 2015

Kära Saltsjö-Duvnäsbor! Den stora världen har detta år burit med sig en skrämmande utveckling. Vi känner oss säkert lite till mans rätt olyckliga över den terror som drabbar världen och som skapat en stor och till synes oändlig ström av människor på flykt. I ett försök att åstadkomma något gemensamt hoppas vi på stor uppslutning kring Välgörenhetsrevyn i januari där biljettintäkterna skall gå til...
Läs mer...

Programblad utdelat 9-10 maj 2015

Styrelsen har gjort nytt programblad 2015:3, som omfattar Kalendarium, Ordf. har ordet samt formella kallelser till årsmöten i Saltsjö-Duvnäs KabelTV-förening och Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening den 20 maj. Programbladet utdelades helgen 9-10 maj. Du kan själv ladda ner bladet som PDF direkt här: Programblad SDF 2015_3
Läs mer...

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SDF 20 MAJ 2015

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening (SDF) den 20 maj kl 19:00 i Ringparksstugan. Formell kallelse med förslag till dagordning finns elektroniskt nedladdningsbar här: Programblad SDF 2015_3 som också utdelades i fysisk form under helgen 9-10 maj 2015 (med undantag för årsredovisning och revisionsberättelse, som istället tillhandahålls på årsmötet s...
Läs mer...