Julbrev från ordföranden

Kära Saltsjö-Duvnäsbor!

Julen står för dörren men det är inte en jul som ser ut som den brukar. Trots det är det inte så mycket mer att välja på än att gilla läget. Men mycket löper ändå på mer eller mindre som vanligt och här kommer en uppdatering av sådant som påverkar oss. Det handlar om Gungviken, Morningside, Saltsjöbadsvägen 20 och Ugglevägen/Fasanvägen. Dessutom lite information om en planerad båtförbindelse till stan, Smått & Gott i Duvnäs och sist men inte minst nyår.

Gungviken

Vi trodde att vi skulle ha fått besked från Mark- och miljödomstolen under de första dagarna i oktober men fortfarande har ingen dom kommit. Vi vet inte varför det dröjer, men vi ser tecken på att den skulle kunna komma vilken dag som helst nu. Spänningen är olidlig men samtidigt kommer domen bara att vara en deletapp på ett maratonlopp. Men så fort vi vet något kommer vi om inte annat att informera via hemsidan och FB.

Morningside

Den 14 december antog kommunfullmäktige detaljplanen för Morningside. De önskemål vi framfört om bland annat en lägre totalhöjd togs tyvärr ingen hänsyn till.

Ärendet bereddes först i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Utfallet var touch-and-go med röstsiffrorna 7 mot 6.  Ja röstade moderaternas Cathrin Bergenstråhle, Johan Hiller, Magnus Sjöqvist och Tim Sundberg, KD:s Anders Tiger, C:s Johan Krogh och S:s Helena Westerling. Nej röstade Martin Sääf, L, Henrik Unosson, S, Christina Ståhldal, NL, Desha Svenneborg, MP, Rolf Wasteson, V och Stephan Andersson, SD.

Du kan läsa beslutet och reservationerna här: https://www.nacka.se/4af861/contentassets/0f1f9eaf957b45cd8981e804a4fd2466/kf-2020-12-14-459.pdf.

Saltsjöbadsvägen 20, fastigheten öster om stationen

Ballong- och eventföretaget gick ju i konkurs och nu hyrs industrifastigheten ut till en biluthyrningsfirma men ägaren har 2018 bett om att få prövat i ett planförfarande om det skulle gå att omvandla fastigheten till ungdomsbostäder. Nu jobbar kommunen med detaljplanen och räknar med att ett planförslag kan gå ut på samråd i maj 2021.

Ugglevägen/Fasanvägen

Det lilla skogspartiet mellan Ugglevägen, Fasanvägen och Ejdervägen ägs huvudsakligen av en brf som länge haft planer på att bebygga området. Nu har detta åter vaknat till liv och tanken är att bygga två fastigheter med entré från Ugglevägen i stället för som tidigare mot Fasanvägen. Vill du veta mer finns information här https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/fasanvagen/#panel-startpage.

Ta båten till stan

Många duvnäsbor medverkade för ett par år sedan i en enkät som gick ut på att ta reda på om det finns ett underlag för en båtlinje till och från stan. Nu planerar en grupp en grön, privat Nackalinje från Tollare, Lännersta, Saltsjö-Duvnäs, Björknäs, Skuru och Nacka Strand till Nybroviken. Jag har provåkt en del av Nackalinjen med M/S Sylvia, en bunkerbåt från 1940-talet som deltog i andra världskriget men som nu är ombyggd till en trivsam passagerarbåt som drivs av el med Teslabatterier.

Intresset är stort från många i Duvnäs som gärna vill kunna ta båten i stället för bil eller buss till stan. Jag deltar i diskussionerna och i planeringen av lämplig plats. Tanken är att få igång båtlinjen till våren med kanske en provisorisk angöring för att sedan planera för en permanent.

Smått & Gott i Duvnäs

Vår gruppsida på Facebook, som verkligen kan innehålla både smått och gott, har blivit allt populärare, inte minst bland våra ungdomar. Jag tror att det kan bero på att vi aviserar Foodtrucks där, vilka under hela hösten besökt Ringparken två vardagsluncher per vecka men också vid några tillfällen på lördagar. Gruppen är bara öppen för Duvnäsbor som är medlemmar i SDF. Genom att låta den vara en sluten grupp kan man lägga ut sådant som man kanske inte vill sprida alltför vitt och brett. Är du inte med rekommenderar jag dig att ansluta dig.

Du kan också själv logga in på vår hemsida och se dina medlemsuppgifter, som till exempel när du betalat medlemsavgiften.

Nyårsinringning

Traditionen att med facklor och champagnekorg vandra upp till Ringparken är för många duvnäsbor en älskad tradition. Det finns ju nu mycket tydliga restriktioner om att vi måste fortsatt hålla avstånd och inte samlas för många, men parken är stor och om vi bara håller ihop inom vårt eget hushåll och skapar rejäla avstånd till övriga, tror vi att det nya året kan ringas in i klockstapeln. Vi litar på att var och en verkligen tar sitt ansvar, att alla är friska som går dit och att den som har minsta förhöjd risk uteblir. Vi samlas som vanligt cirka 23.45.

Jag önskar alla en fröjdefull jul och ett riktigt Gott, Nytt och Bättre År!

Eva Nisser
Ordförande

[Julutskicket ovan bifogas som PDF här: December 2020 ]