Afghanistans ambassad har köpt fastigheten Strandpromenaden 1/Skepparbacken 2b av Ulf Arnetz. Köparen har tänkt använda fastigheten både till ambassad och till residens. Deras plan är att ambassadens entré skall vara från Strandpromenaden och residensets och representationsvåningens entré från Skepparbacken.

I söndags kväll hade vi ett möte tillsammans med säljare, köpare, närmaste grannar och mig själv som representant för föreningen. Grannarna pekade på att huvudfrågan är att det går emot detaljplanen för Saltsjö-Duvnäs att göra om en bostad till ambassad.

Saltsjö-Duvnäs detaljplan är från 1929 och föreskriver att fastigheten skall vara bostad. Några grannar har låtit jurister granska frågan om det går att göra om en bostadsfastighet i Saltsjö-Duvnäs till ambassad. Både vid ombyggnad och vid förändring av en fastighets ändamål, ska ansökan om bygglov göras. Ambassadören anser inte att det behövs något bygglov men han informerades på söndagens möte om hur det svenska regelverket ser ut och rekommenderades att ta hjälp av juridisk expertis. Nacka kommun har också fått ta del av den juridiska utredningen, som fått ett ärendenummer.

Arnetz håller på att flytta ut ur huset till en ny bostad i Stockholm, men vi fick inte veta något datum för ambassadens inflyttning. Kommunen är den enda instans som kan påverka hur fastigheten används och de är fullt informerade och granskar nu frågan.

Eva Nisser