Det har väl inte undgått någon att det förra året inte gick att bada i Långsjön på grund av en extrem algblomning? Detta åtgärdar nu kommunen efter att också ha hittat källan som förorsakade den. En lokal biltvätt hade en felkoppling mot dagvattnet vilket medförde att en enormt stor mängd fosfor uppmättes i sjön. Nu fälls aluminium ut i Långsjön för att binda fosforn till botten, samtidigt som dagvattenanläggningen rustas upp omedelbart. Snart kan vi se fram emot att kunna bada igen i Långsjön!

Det som hände i Långsjön berodde alltså på att biltvättens vatten rann dit. Samma sak händer, om än i mindre skala, när du tvättar din bil hemma på tomten eller på gatan. Det avfettningsmedel du använder och smutsen från bilen som består av tungmetaller och oljor rinner då via dagvattenledningarna ut i våra insjöar och havsvikar.

Birgitta Held-Paulie som bor här i Saltsjö-Duvnäs och ansvarar för att vattnen i våra sjöar här i Nacka skall vara bra, påpekar att vi alla kan bidra till att hålla sjöar och havsvikar rena genom att helt enkelt tvätta bilen i en automattvätt eller i en gör-det-själv-tvätt. Det ställs krav på alla anläggningar att ta hand om de farliga ämnen som rinner av bilen. Så kan vi alla bidra till att undvika miljöpåverkan i vårt närområde. Kommunens information finns på: http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/BOENDE/UTOMHUS/Sidor/biltvatt.aspx

Eva Nisser