Bokprat i stugan med biskop Wadensjö – vilka svar ger Bibeln?

onsdag den 26/10 kl. 19.00 kommer biskop emeritus Bengt Wadensjö och talar om sin bok Gud – ett svallande hav av nåd, frid och kärlek. Boken är ett försök att i självständighet mot det traditionella kyrkliga tänkandet gå tillbaka till Bibeln och se vad där egentligen står. Bengt tar upp frågor som ”Varifrån kommer vi när vi föds?”, ”Vad händer när vi dör?”, ”Kan vi kommunicera med de avlidna?”, ”Finns det en reinkarnation?”, ”Finns det en evig pina för dem som gjort fel i livet?”,  ”Vad är helvetet?”

Bengt pekar på att kyrkans lära under åren blivit uppblandad med olika kulturella och tidsbundna aspekter. Vår tid präglas av individualism, ekonomism, teknifiering, internationalism, mångkultur och öppenhet för andliga erfarenheter oberoende av vad kyrkliga auktoriteter säger. Han ställer sig frågan hur man talar om Gud utifrån den situationen, så att inte traditionen står i vägen för Gud.

Det blir garanterat ett spännande samtal i Ringparksstugan. Boken kommer att finnas för försäljning.

Välkomna!