Många har noterat att det börjat hända saker i källarplanet på fastigheten Strandpromenaden 1/Skepparbacken 2b. Ambassaden har i den gångna helgen påbörjat en ombyggnation av den del av huset som de tänkt använda som ambassad.

Kommunen har informerats om den pågående händelseutvecklingen och har idag ”aux mains” överlämnat ett så kallat ”Beslut mot fortsatt arbete eller åtgärd”. Med omedelbar verkan förbjuds därmed Afghanistans ambassad att fortsätta att ändra användningen av enbostadshuset till ambassad.

I nästa vecka är ett möte inplanerat mellan kommunen, ambassadören och UD för att informera ambassadören om att det strider mot plan- och bygglagen att ändra användningen av byggnaden till ambassad.

Eva Nisser

Läs även artikel i DI här samt i DN.