Huset Patrons väg 1 A

Huset stod färdigt 1924. Byggmästare Jonsson genomförde bygget och var även arkitekt.

Familjen Norberg bodde här 1924-1930
Familjen Brundin 1930-1970
Familjen Källström 1970-1994
Familjen Hellners/Käck 1994-

1942 sprack matsalen från resten av huset.
Huset eldades med koks fram till 1947.
I stormen 1969 föll sex tallar på den då odelade tomten.

Den Kinesiska Pionen som fortfarande ståndaktigt blommar en vecka per år, mot Rättarbacken, inköptes på Bergianska trädgården 1930 tillsammans med järneken som dock för en tynande tillvaro.

[red anm: Gerdt Brundin var ordförande i SDF under åren för andra världskriget fram till 1945 och sedan var han v. ordf verksamhetsåren 1946-1952. Vilket år han tillträdde som ordförande är obekant då föreningens protokoll från tiden före verksamhetsåret 1942 inte kunnat återfinnas.]