Den 24 mars arrangeras en vandring i Gungviken. Ronny Fors, ordförande i Nacka Naturskyddsförening och Mats Widgren, professor emeritus i kulturgeografi och boende i närbelägna Fiskarhöjden, gör en vandring i Gungviken söndagen den 24 mars kl. 10.00-13.00

Gungviken är en okänd del av Erstavik där det nu finns planer på en stenkross. Tidigare har området utpekats för bebyggelse men planerna har stoppats av protesterna.

Här finns flera nyckelbiotoper och fina barrskogar, skogsbäckar och lövskog och inte minst intressanta kulturmiljöer.

Samling sker vid Österviks station kl. 10.