Ordförandebrev December 2018

Läs ordförande Eva Nissers brev  inför Jul- och Nyårshelgerna, som också innehåller nyheter från våra områden, bl. a. om stenkrossen i Gungviken:

Ordföranden har ordet – December 2018

Hon har  också bifogat några hälsningar i mejl som gått ut till alla 19/12:

  1. På julafton är ni alla välkomna till julbön i Ringparksstugan kl. 13.30 – 14.30.
  2. Om det ska bli någon inringning av det nya året behöver några Duvnäsbor kliva fram nu!