Röstresultat extra föreningsstämma

Slutresultatet av omröstningen i SDF är klar. Två frågor ställdes till medlemmarna (se nedan), fråga 2 drogs under mötet tillbaka och resultatet av omröstningen avseende fråga 1 blev 222 ja och 9 nej. Mer information kommer när det justerade protokollet skickas ut.

  1. Kan föreningssammanträdet bevilja styrelsen att kunna betala för externa tjänster i frågor som rör vår påverkan på vår närmiljö?
  2. Om föreningssammanträdet beviljar styrelsen enligt punkt 1, kan föreningssammanträdet också bevilja styrelsen att avgöra nivån för inköp av denna typ av tjänster?