Ett viktigt möte skulle idag (12/4) ha ägt rum på kommunen med UD och ambassadör Hameed Haami men UD lämnade återbud och ambassadören dök inte upp. På mötet skulle kommunen informera Hameed Haami om regelverket och att det inte är tillåtet enligt plan- och bygglagen att inrätta en ambassad på fastigheten. På vårt lokala möte med ambassadören den 26 mars uttryckte han sig mycket tydligt: de kommer helt och fullt följa svenska regler och svensk lagstiftning.

Kommunen fortsätter att jobba med tillsynsärendet och stoppbeslutet gäller fortsatt.

Land skall med lag byggas

En utländsk ambassad är skyldig att följa värdlandets lagar. Wienkonventionen, som ger ambassader och dess personal immunitet, säger också att landets lagar skall följas. Många är ändå oroliga för att de skall strunta i lagen och inrätta ambassaden i husets källare i skydd av immuniteten, som innebär att man inte kan lagföra dem. Det finns skräckexempel på hur man struntat i svensk lag men Afghanistan är kanske i en något annorlunda sits.

Sedan 2002 har Afghanistan mottagit bistånd från omvärlden på 130 miljarder dollar vilket motsvarar vad Marshallhjälpen gav Europa efter andra världskriget, dock med väsentligt sämre resultat. 80 procent av landets budget finansieras med biståndsmedel och mer än hälften av detta går till försvaret (från USA drygt 64 % till säkerhet och strax under 3 % till humanitär hjälp). Det omvärlden har försökt hjälpa Afghanistan med är att bygga ett land bort från krig, korruption och fattigdom. Pengarna går i första hand till försvaret i syfte att regeringen skall utöva suveränitet över territoriet, vilket idag inte är fallet. Siffrorna varierar men regeringen kontrollerar kanske 65 procent av territoriet, talibanerna den övriga delen och andelen har på senare tid varit sjunkande för regeringen (uppgifter via SvD från Sigar som är den amerikanska myndighet som övervakar uppbyggnaden av landet). Ett land måste bygga på rättsstaten om det skall fungera och medel går därför också i stor utsträckning till sådant. Men korruptionen är mycket utbredd. I Transparency Internationals Corruption Perceptions Index 2016 hamnar Afghanistan på 169:e plats av de 176 länder som ingår i mätningarna (Sverige ligger på fjärde plats).

Afghanistan är världens största opiumproducent och de ökade sin produktion med 10 procent förra året. Över 90 procent av världens heroin kommer härifrån. På över 200 000 hektar producerades 2016 5 500 ton, vilket motsvarar hela den globala efterfrågan (UNODC).

Afghanistan är Sveriges största biståndsmottagare. För perioden 2015 – 2024 tilldelas 8-8,5 miljarder. Detta talar för att det kan finnas ett rätt stort intresse från ambassadörens sida att också leva upp till det han så tydligt ville förmedla till oss på mötet i mars.

Jag vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt Glad Påsk!

Eva Nisser