Skrivelse betr. stenkrossen på Gungviksberget

En skrivelse från SDF har inlämnats till Nacka kommun. Det är många sakägare och föreningar som ställt sig bakom den. Skrivelsen, där det också framgår vilka sakägare och föreningar som ställs sig bakom den, kan laddas ner här:

Skrivelse stenkrossen på Gungviksberget