Stilbildande ”festvarning”

Så här elegant och humoristiskt formulerade Buster von Platen en festvarning för ett antal år sedan. Så gör en kultiverad och civiliserad granne – låt oss alla ha detta som ett rättesnöre!

PS Buster von Platen var en legendarisk chefredaktör för Svenska Dagbladet och bodde i Prästgården.

Läs också den intressanta texten som handlar om Röda radens tillkomst, om de första som flyttade in och om hur livet levdes där på 60-70-talet. Garanterat trevlig läsning! Röda raden för 50 år sedan.