Saltsjö-Duvnäs är ett ovanligt trevligt samhälle att bo i. Det är tack vare att några invånare från början, för mer än 100 år sedan, satte en god ton som många därefter vårdat. Det är det som vi kallar ”Duvnäsandan”.

Världen och kommunikationerna ser annorlunda ut nu. Vi har genomgått den så kallade globaliseringen MEN människors behov av att känna tillhörighet och nära anknytning har för den skull inte avtagit. Kanske har medvetenheten om detta istället ökat och lett fram till begreppet ”glokal”?

Vi vet av erfarenhet att många flyttar hit till Saltsjö-Duvnäs för att man funnit rätt hus, kommunikationerna till staden är goda och naturen ligger inpå knuten. Efter ett tag, när kontakterna tilltar med grannar, med föräldrar till barnens kamrater och man tagit del av medlemsbladet från Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening och kanske deltagit i någon aktivitet, då inser man att här finns mervärden även av immateriellt slag.

Detta som vi har här i Saltsjö-Duvnäs är ingenting vi kan ta för givet. En bra kultur etableras, lever vidare eller faller bort i kraft av lokalsamhällets invånare! Saltsjö-Duvnäs är ett extraordinärt bra samhälle för barn att växa upp i och för oss vuxna att LEVA i tack vare att vi är många som under några år klivit in, ställt oss i tjänst och bidragit med tid, engagemang och kunskap. Tack vare det kan den goda andan hållas levande och okloka beslut i möjligaste mån hållas stången.

Vårt samhälle håller på att ömsa skinn när husen byter ägare. Vi i Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförenings valberedning vill med dessa ord uppmana er nytillkomna att vara med och vitalisera alla våra gemensamma verksamheter i vår by. Välkommen i gemenskapen genom att några år engagera dig på något sätt! Det kan vara i arrangerandet av midsommarfirande, ansvara för en utställning, flagga i Ringparken, dela ut medlemsbladet, hålla i stugbokningarna, eller något så enkelt som att möta blicken och hälsa när du passerar obekanta på promenad. Ställ gärna upp med delaktighet eller till och med som styrelsemedlem i någon av alla föreningar som etablerats här; Tennisklubben, Måsungeklubben, (Slalomklubben som fanns har gått upp i Djurgården) Sportklubben,
Bridgeklubben, Bastuklubben, Golfklubben, Grannsamverkan och den viktigaste av alla; Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening.

SDF har två huvuduppgifter enligt stadgarnas portalparagraf:

§ 1 Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen och att verka för den allmänna trevnaden inom Saltsjö-Duvnäs villasamhälle. Föreningen skall såsom representant för medlemmarna hos vederbörande myndigheter framföra synpunkter och önskemål samt fungera som remissinstans.

Till sist vill vi uppmana er alla, med inspiration av John F Kennedys berömda ord:

Kära medboende, fråga inte vad Fastighetsägareföreningen kan göra för dig utan ställ dig frågan vad du kan göra för vårt gemensamma Saltsjö-Duvnäs!

Med bästa Duvnäshälsningar från SDF Valberedning

Annika Elmstedt, Björn Zabell, Maria Hemmingsson, Torbjörn Rusck, Anna Maria Eiderbrant Uhrström, sammankallande