Många har noterat att det flyttas in sängar i den mindre byggnaden vid Lagårn. Enligt kommunen ska Lagårn temporärt användas som lagerlokal och det är därför sängar och andra möbler flyttats dit.

Kommunen kommer att sälja eller upplåta fastigheten men har ännu inte fastställt villkoren. De räknar med att inom en snar framtid fatta beslut om det blir försäljning eller upplåtelse. Vi bevakar frågan från styrelsen.