I morgon lördag samlas vi på Måsungen kl. 13.00-15.00. Någon gång under den tiden kommer ett ljudtest att genomföras som kommer att höras över Saltsjö-Duvnäs. Vi kommer att se till att ingen kommer för nära ljudkällan utan hörselskydd men alla husdjur kan ju ändå bli oroliga.