Nu är Miljö- och stasbyggnadsnämndens (MSN) yttrande till mark- och miljödomstolen klart, justerat samt, precis som SDF:s yttrande, inskickat till domstolen (se de två länkarna nedan).

MSN:s yttrande är mycket bättre än det förslag som tjänstemännen tog fram, om än rätt så tunt. SDF lämnar in en inlaga på 30 sidor plus bilagor – MSN har skrivit en knapp A4-sida. Där får naturligtvis inte så mycket plats men vi är ändå glada över att det nu inte längre råder tveksamhet om politikernas syn och att det går fram till domstolen.

MSN 15_d_miljo_erstavik_25_1_yttrande_överklagande_gungviken_yttrande_antaget

Sdf mfl yttrande i mål nr M 528-20