I senaste numret av NVP framgår att kommunen tagit ett beslut att riva Lagårn. SDF har följt frågan noggrant under drygt fem års tid. Vi har förordat ett bevarande men efter flera utredningar har kommunen kommit till att huset, och förmodligen marken, är kontaminerat varför de inte sett någon annan lösning än rivning. Vi har haft nära kontakt också med kommunantikvarien som också tycker det är sorgligt men menar att det är svårt att bevara byggnaden. Det rör sig inte om att bara byta ut några delar av huset utan när huset rivits ska marken saneras.

Baracken tillkom när det gamla huset revs för ca 7-8 år sedan och nu går alltså Lagårn samma öde tillmötes.

Tanken är att en ny byggnad, som knyter an till historiken, ska uppföras för att åter inrymma skolverksamhet. Skolverksamheten har ju pågått från 50-talet med något avbrott tills Lagårn hastigt utrymdes för fem år sedan.