Från ägaren till Reginavägen 34 har som ett led i Duvnäsiana-projektet kommit en första faktabaserad rapport om ägoförhållandena, från husets tillkomst fram till idag [2017-03-26]:

Anteckningar av I Lundin om Reginavägen 34 (2017)

Just idag är det precis ”dagen före dagen” 27 mars 1917 då Duvnäsbolagets styrelse beslutade att bygga tre hus på Reginavägen på spekulation. Men hur kunde det komma sig att fastigheten i tomtavsöndring och skrivna kontrakt med köpare gällande Reginavägen 34 vid den tiden låg i ett annat kvarter än kv. Emric?

Det får man reda på genom att läsa följande uppsats:

Från Denis till Emric – kvartersstudie av Brian och Margareta f. Örsten Kylén (2017)