Huset Reginavägen 38

Husets tillkomst, människor som bor och bodde där och de förändringar de gjorde från originalritningarna framgår av följande rapport:

Reginavägen 38 (beskrivning)