Här återges en lista på alla inkomna bidrag i Duvnäsiana-projektet. Du uppmuntras inkomma med liknande uppgifter om Ditt hus med ett foto. Skriv gärna en kompletterande längre berättelse om husets historia, så länkar vi till den i listan. Skicka ditt bidrag till info@saltsjo-duvnas.se OBS! Denna inbjudan utsträcks även till andra som vet något om husen eller dess tidigare innevånare. Redaktionen granskar och väljer ut publicerbart material.

Nedan syns som starttabell de första husen i listan. Men  kolla in SÖKRUTAN ange bara några bokstäver  på gatuadress, område, nuvarande ägare – eller vilken fritext som helst – så kanske husen du söker kommer upp på en gång! Du slipper swajpa runt en massa hus för att hitta det du söker:

GATA
(OMRÅDE)
BYGGÅR
BILDSKAPAREÄGARLÄNGDHISTORIA
(LÄNK)
Fågelsångsvägen 12
(Måssgärdet)
1959
Arkitekt: Hermann Thens
Byggherre: Torsten Hammarstrand
Byggare: ?
Torsten Hammarstrand 1959-1970
Familjen Högberg 1970-2001
Kerstin André & Gunnar Tysk 2001-
Antecknat av Kerstin André & Gunnar Tysk (2017)
Fågelsångsvägen 14
(Måssgärdet)
1915
"Tomten nr. 3 i kv. Elvira"
Arkitekt: E. Curt Fornander (1911)
Byggare: Två bröder från Göteborg
Fred. Th. Lokrantz 1911-ca 1914
Bröderna från Göteborg ??-??
[...]
Torsten Hammarstrand ca 1959 (se Fågelsångsv. 12)
Musikskolerektor Kerstin Tillberg med make Gert ca 1960-1998
Familjen Jaresand 1998-2004
Clas Liljeson 2004-
Antecknat av Clas Liljeson (2017)
Lantmäteriet akt 01-NAC-AVS91 visar förste ägare.
Direktör Lokrantz köpte samma dag 8 aug 1911 "Tomten nr. 2" i samma kvarter som ligger söderom (se akt 01-NAC-AVS90). Dubbelvillan byggdes över gränsen mellan de två tomterna.
Yttre tomtgränser anpassades till Hallmans Plan för Saltsjö-Duvnäs Villastad 1908, där tomternas västra sida skulle gränsa till det tänkta torget framför det ursprunglingen tänkta kommunalhuset.
Jakob Dubbes väg 7
(Fågelsången)
1953
Arkitekt: Sixten Magnusson
Byggherre: Karl (Charlie) Looström
Byggare: Knut Looström
Karl (Charlie) Looström 1953-1963
Hans Gösta Norell 1963-2006
Christian Olsson 2006-2016
Markus & Loreana Norlin 2016-
-
Herrgårdsvägen 5
[fd. Herrgårdsv. 7]
(Nedre Duvnäs)
1912
"Villa Ragnar Thiel"
"Duvnäshemmet"
För bilder, se länk till Historia.Arkitekt: Elis Benckert
Löjtnant Ragnar Thiel 1912-
Stockholms kn 1947-
Landstinget 1971-
Privatbostad 2002-
Antecknat av Petter Inedahl på www.skarn.se
Kristinavägen 23
(Täcka Udden)

"Hönseriet"
Urspr. ek.byggn: arkitekt Helge Widlund (1917)
Ombyggnad till bostad: arkitekt Hans Örnhall (1963)
Augusta Dehn & barnbarn; Ivan Menzinsky (1917-1935)
John Wilson (1935-1963)
Familjen Örnhall (1963- )
Antecknat av Hans Örnhall (2020)
Logbacken 9
(Backen)
1923
"Villa Tallbacken"
Arkitekt & byggm.: ing. Edgar Råland (räddade Skuru IP till ungdomen)
Byggherre: Emil Lagnell
Emil Bernhard Lagnell 1922-1935
Gunnar Malmsten 1935-1936
Ivar Tjulander 1936-1960
Göran Melander 1960-1970
Gösta & Ia Hellberg 1970-1994
Hans & Eva Engblom 1994-
Antecknat av Hans & Eva Engblom (2017)
Patrons väg 1 A
(Duvnäsberget)
1924
Byggmästare Jonsson genomförde bygget och var även arkitekt
Familjen Norberg 1924-1930
Familjen Brundin 1930-1970
Familjen Källström 1970-1994
Familjen Hellners/Käck 1994-
Antecknat av Christer Käck (2017)
Reginavägen 34
(Måssgärdet)
1918
"kv. Denis tomt nr 1"
Arkitekt: Carl Kempendahl
Byggherre: AB Saltsjö-Duvnäs Villatomter
Herbert Dabelstein 1919-1942
Dagny & Gustaf Nilsson 1942-1981
JO & I Lundin 1981-
Antecknat av I Lundin (2017)
Från Denis till Emric - kvartersstudie av Brian och Margareta f. Örsten Kylén
Reginavägen 36
(Måssgärdet)
1917-19
"kv. Emric tomt nr 1"
Arkitekt: Carl Kempendahl
Byggherre: AB Saltsjö-Duvnäs Villatomter
Fr. Fröberg 1919-1923
Erik Thrysin 1923-1963
Greta Thrysin 1963-1968
Karin Thrysin och syster 1968-
Antecknat av Brian & Margareta f. Örsten Kylén (2017) efter intervju med Karin Thrysin
Reginavägen 38
(Måssgärdet)
1917-20
"kv. Emric tomt nr 2"
Arkitekt: Carl Kempendahl
Byggherre: AB Saltsjö-Duvnäs Villatomter
Rudolf Carlsson 1920-1924
W. Bergenfelt 1924-1937
Greta Bergenfelt 1937-1949
I. Ahlberg 1949-1960
Theodor Arendal 1960-1962
Kajsa & PÅ Örsten 1962-2019
M&N Wilhelmsson-Macleod, 2019-
Antecknat av Brian & Margareta f. Örsten Kylén (2017) efter intervju med Birgitta Lalin (f. Bergenfelt) och Kajsa & Per Åke Örsten
Reginavägen 49 (Backen)[kommer]Arkitekt: Carl Kempendahl
Byggherre: Ida Rudbeck
Ida Rudbeck 1914-1922
Vilhelm Brohman 1922-1934
Gustaf Runestam 1934-1943
Evald Telander 1943-1989
Eva (f. Telander) & Jan Torell 1989-2019
Jag har nu varit i kontakt med Nacka Kommunarkiv, Stockholms Stadsarkiv samt Riksarkivet för att försöka få lite information om tidigare ägare.
På en gammal ritningen över vårt hus står det ”Tillhör entreprenadkontrakt af den 7/2 1914”. Enligt svärfar var Carl Kempendahl arkitekten.
Friherrinnan Ida Rudbeck köpte fastigheten av AB Saltsjö-Dufnäs Villatomter och bodde här fram till 1922. Mellan 1922 och 1934 bodde Grosshandlaren Wilhelm Brohman här. Han följdes av Gustaf Runestam som 1943 sålde till Evas pappa, Evald Telander.
Så totalt 4 ägare under drygt 100 år, varav familjen Telander/Torell har bott här i mer än 75 år!
Jan Torell
Reginavägen 60
(Backen)
1949-50
Halvard Norberg (bild)
med hjälp av hantverkare
Halvard & Rut Norberg 1950-2000
Maria Norberg 2000-
Antecknat av Maria Norberg (2017)
Strandpromenaden 9
(Nedre Duvnäs)
"Duvnäs Gård"
1756- (som fabrik)
ca 1800- (som bostad)
[kommer]Arkitekt: okänd
Byggherre: Robert Finlay
Byggare: okänd
Nils t. Duvnäs 1504-1520-tal
Olof Svart 1520-tal
Sten Sture & Gustaf Vasa mitten 1500-tal
Danvikens hospital 1551-1749
Robert Finlay 1749-1785
Sven Roos 1785-1803 (se tab 16)
Vilhelm Philp 1803-1809 (se tab 16)
Adam Reuterskiöld 1809-1823 (se tab 3)
Jacob Dubbe 1823-1844
Jacob Adolf Hägg & arvingar 1844-1863
Robert Küsel & arvingar 1863-1908
Duvnäsbolaget 1908
(Karl) Bernhard Sollén 1908-1909 och hans hustru Elisabeth Enke
Sigfrid Siegfrids 1909-1937
Sigurd Siegfrids arvingar 1937-1940
Ivar Åkerfeldt & Gunvor Wibom 1940-1945 (ref. 1 1945)
Ivar Åkerfeldt & Gunvor Wibom 1945-? (ref. 2 1962)

Familjen Eldered (nuv.)

Anteckningar om Duvnäs Gård av Ivar Åkerfeldt (1956)
OBS! hel bok PDF-format 3,97 Mb (150 dpi)
Strandpromenaden 27-59
(Duvnäs Gård)
"Röda raden"
[kommer]Arkitekt: ELLT Arkitektkontor (Alvar Törneman, Krister Tham)
Byggherre och totalentreprenör: Ohlsson & Skarne
Under Duvnäs Gård 1504-1908
Familjen Küsel 1908-1961
AB Ohlson & Skarne 1961-
De första 17 st ägarna från 1965 och framåt visas på sid 15 i 50-årsskrift
Röda Raden (Apladalen) 50-årsskrift (Form: Marie Lundgren Carlgren, nov 2015)
OBS! jubileumshäfte PDF-format ca 4 Mb
Vargvägen 10
(Igelboda)
"Villa Björkhem"
Avsöndrad som "kv. Ekängen tomt nr 1"
Beteckn "Saltsjö Duvnäs 1:164"

Se kolumn "Historia (länk)' för många fler bilder
Egenbyggd efter typritning av:
Karl-Gunnar Andersson
(1921-23 samt 1949-72 tillbyggnader)
Ny huskropp för generationsboende, idé av: Margaretha & Roland Palm
Byggmästare:
Gunnar Nilsson (1981-83)
Karl Gunnar Andersson 1921-
Margaretha & Roland Palm 1972-
Antecknat av Roland Palm (2019)

[tabellen är skapad med gratisappen TablePress för WordPress]