Det är viktigt att diskmaskinen hanteras rätt. Den är en stor tillgång och har bra kapacitet med 20 korgar per timme. Sätt på maskinen före middagen så att den är redo när den behövs.

MANÖVERPANELEN

Det är bara tre knappar att trycka på (de som markerats med brandgula pilar):

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Av bilden framgår att maskinen just har satts på och håller på att fyllas, att maskinen fungerar (kontrollampan, längst till vänster, lyser), men inte är klar (klarindikeringslampan till höger om kontrollampan är släckt), att program II har valts (mittenlampan av de tre till höger, lyser i: programvalsindikering) och att START-lampan är RÖD, dvs inte redo utan under uppvärmning.

Producentens motsvarande manual till bilden ovan hittar du här: Bruksanvisning_Manoverpanel_LF322E

Manual diskmaskin (gå igenom en flik i taget, kom tillbaks hit för nästa flik):

Förbered

FÖRBEREDELSER

Vattenkranen finns under diskbänken och ska vara på. Kolla att det finns tillräckligt med diskmedel (röd slang) och sköljmedel (blå slang) i behållarna på golvet.

Strömbrytaren sitter under diskbänken och ska lysa med röd lampa.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Bräddavlopp

BREDDAVLOPP

Öppna diskmaskinen och kolla att bräddavlopp/nivårör (grejen med röda svängda pilar) sitter på plats (nedklämd på fjäder, med bajonettfattning) och att silplattan längst ned i botten inne i diskmaskinens golv är tom (inga skedar eller matavfall).

Lyft även på den runda cylindersilen med handtag och gör ren den med diskborste om det finns matavfall där. Sätt tillbaka den.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Cylindersil

 

DESSA FÖRKONTROLLER ÄR VIKTIGA FÖR ATT MASKINEN SKA FUNGERA

 

<< Här slutar FÖRBEREDELSER – swajpa upp till nästa flik – UPPVÄRMNING >>

Uppvärmning

UPPVÄRMNING

Stäng luckan och tryck på strömbrytaren (on/off-knapp). Kontrollampan tänds när maskinen är tillslagen, uppvärmd och redo. Maskinen startar påfyllningen och kontrollampan släcks. När maskinen är fylld, startar uppvärmningen. När rätt temperatur är uppnådd (57 resp. 90 grader), tänds kontrollampan och maskinen är klar för användning. Fyllning/uppvärmning görs i god tid innan diskningen.

Avskilj noggrant alla matrester och fett  och släng dem i den svarta sopsäcken.

Se Allmänna Diskregler.

<< Här  slutar UPPVÄRMNING – swajpa upp till nästa flik – DISKNING >>

Diskning

DISKNING

Ladda första diskkorgen: börja med glasen! OBS! Ställ diskgodset i lämplig korg, särskilt små samt extra höga vinglas måste stå i egen ljusblå fack-låda, som i sin tur ställs i en flatbottnad bestickkorg. Se bilder.

Välj diskprogram med programvalsknappen i mitten på bilden nedan. Den har fyra lägen:  blå lampa i läge I = 50 sekunder, II =120 sekunder, III = 150 sekunder samt IV = alla tre lampor lyser för 8 minuters verkligt grov disk. Inställningsläge växlas med successiva tryck på knappen mellan de blå lamporna och den gröna lampan på bilden nedan.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Val av diskprogram (tryckknapp i mitten av bilden mellan tre blå och stor grön START-knapp)

Tryck på den grönt lysande START-knappen (se bilden ovan). Den knappen blir blå vid start (indikerar ”disk pågår”) och när diskprogrammet är klart efter 2-3 minuter blir den åter grön. Ut med korgen, in med nästa, stäng luckan och tryck igång med START-knappen igen. Sedan är det bara att diska 5-7 korgar i rad. Glöm inte att glas och porslin ska handtorkas innan inställning i skåp.

<< Här slutar DISKNING – swajpa upp till nästa flik – TÖMNING >>

Tömning

TÖMMA MASKINEN PÅ VATTEN

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Tömning av maskinen. Här står smutsigt vatten som ska tömmas.

Öppna luckan, ta ur bräddavlopp/nivårör  – så här ska det se ut innan tömning kan ske:

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Urtagning av bräddavlopp
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Här är det klart för tömning

OBS! Luckan ska vara öppen vid tömning! Tryck på START-knappen i 5 sekunder tills att tömning startar. Tömningspumpen tar god tid på sig, minst 2 minuter.  Sätt tillbaka nivåröret över spiralfjädern med bajonettfattning.

Om du ska diska mer med nytt vatten, stäng bara luckan så fylls maskinen igen. RÖD lampa tills den blir GRÖN.

<< Här slutar TÖMNING – swajpa upp till nästa flik – AVSLUTNING >>

Avslutning

AVSLUTNING

När allt är diskat, tömt och åtgärdat, avsluta med att lyfta upp runda cylindersilen med handtaget och diska av den så den blir fri från matavfall med en diskborste, sätt tillbaka den och ta bort övriga ev. rester på silplattan och inne i maskinen. Lämna luckan öppen för att torka.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Lyft upp cylindersilen

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Rengör cylindersilen med diskborste

 << Här var det SLUT >>