Byte av roller bland revisorerna

På årsmötet den 19 maj 2022 valdes Anders Öhman som revisor och Eva Nisser som revisorsuppleant till SDF. De kommer att byta roller och Eva Nisser blir revisor och Anders Öhman revisorsuppleant.