Ja till Morningside marina

Den 21 oktober voterade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden om planförslaget för Morningside marina som gick igenom med 7 röster mot 6. Socialdemokraternas två företrädare röstade olika.

Ja-rösterna                                                      Nej-röster

Cathrine Bergenstråhle, M                                 Martin Sääf, L

Johan Hiller, M                                                     Henrik Unosson, S

Magnus Sjöqvist, M                                              Christina Ståldal, NL

Tim Sundberg, M                                                  Desha Svenneborg, MP

Johan Krogh, C                                                      Rolf Wasteson, V

Anders Tiger, KD                                                   Stephan Andersson, SD

Helena Westerling, S

Detaljplanen förväntas antas av Kommunfullmäktige 14 december.

Mer information på kommunens hemsida