Via SVT lokalnyheter (2 aug 2015) och egen hemsida (31 juli) gick Nacka kommun ut med en varning för blågrönalger (cyanobakterier) i vår närmsta badsjö – Långsjön. Dessa är giftiga och kan leda till en rad besvär. Se vidare på kommunens hemsida:

http://www.nacka.se/web/test/Nyheter/Sidor/algblomninglangsjon.aspx

Om man följer Länstyrelsens gradering (fyrgradig) hade Långsjön ”Grad 1 – måttlig grumlighet” från dessa alger på kvällen den 3 aug 2015.
Brian Kylén