Bemötande angående stenkrossen

Med anledning av att det förekommer missvisande påståenden i debatten kring stenkrossen har föreningen kompletterat med följande inlaga till politikerna inför miljö- och stadsbyggnadsnämndens planerade beslut den 10 april:

Bemötande stenkross i Gungviken 2019-03-21