Föreningens gällande stadgar beslutades vid årsmöte 2018-05-16: Dessa kan laddas ned här:

Stadgar 2018-05-16