Gungviken – dom från Mark- och miljödomstolen

I början av veckan kom domen från Mark- och miljödomstolen angående Skanskas överklagan av länsstyrelsens dom rörande stenkrossen i Gungviken. Frågan om Gungviken som lämplig plats har inte prövats av domstolen. Men vi har nu försäkrat oss om att kommunen är fullt beredd på att anvisa andra platser, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för att hindra en stenkross i Gungviken.

Domen innehåller ett antal olika beslut varav ett viktigt gick emot Skanska, då den slår fast att bergmassorna är avfall, inte biprodukter. Däremot anser domstolen att det inte är tillståndspliktigt men att den frågan ska utredas vidare av länsstyrelsen. Därutöver anser inte domstolen att SDF utgör motpart, vilket vi kommer att överklaga.

Processen kan ta ett antal olika vägar och kan när som helst komma att prövas i sak visavi kommunens förbud mot lokalisering. Det är samtidigt viktigt att hålla i minnet att vi är långt ifrån ett slutgiltigt avgörande och att risken för en stenkross i Gungviken ännu inte är undanröjd.

Eva Nisser, ordförande