Kommunen mäter fiskebeståndet i Långsjön

Under tisdagsförmiddagen 10 nov 2015 upptäcktes en aluminiumbåt vid Långsjöns strand. Det hade dragits upp nät, som spänts upp mellan träden. Fisket genomfördes på morgonen i syfte att mäta förekomst av fiskarter i Långsjön. Provfisket utförs systematiskt av Sportfiskarna på uppdrag av Nacka kommun.

2015-11-10 09.46.39I det finmaskiga nätet fastnar bara små fiskar, och det kunde bl.a. konstateras förekomst av gädda, aborre, mört, braxen, m.fl. Varje art lades i separata hinkar för att kunna räknas.

På fråga till Sportfiskarnas företrädare om vad som händer fisken vid de 10 ggr högre fosforhalter i Långsjön som på senare tid rapporterats i lokala media, kom svaret att fisken får mer näring och blir fetare.
Brian Kylén, morgonflanör