Medlemsavgift 2017

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2017. Avgiften är oförändrat 350 kronor och betalas in på SDF bankgiro 5254-2172. Vänligen ange för- och efternamn, adress.

Medlemskortet för 2016 gäller för köp med avtalade rabatter tom februari -17, detta för att vi skall hinna med att leverera ut nya kort samt även registrera de medlemmar som betalar vi Villaägarna.

Medlemsförmånerna är många. Som du säkert redan vet så är föreningens rabatter väldigt bra och gör att du snabbt tjänar in hela medlemsavgiften. På hemsidan kan du se vilka rabatter vi har förhandlat fram. Men Fastighetsägarförening i Saltsjö-Duvnäs är så mycket mer, med Ringparkstugan i centrum anordnar vi ett stort antal aktiviteter under året för dig och din familj.

VIKTIG INFORMATION

  1. Till de medlemmar som är med i Fastighetsägarförening via Villaägarna. –>Ni skall inte betala direkt till oss enligt ovan utan betalar då er medlemsavgift till Villaägarna enligt deras faktura. (En avräkning på 350kr kommer sedan till oss).
  2. Vill ni lämna Villaägarna och bli direktmedlem så går det givetvis bra –>  och då betala ni 350 kronor på SDF bankgiro 5254-2172.
  3. Postgirokontot finns ej längre – Det gamla Postgironumret är stängt så betala INTE in på det – tack!

Vi ser fram emot att ha dig som fortsatt medlem 2017 och stort tack för ditt stöd!

Bästa hälsningar,

Styrelsen gm
SDF Medlemssekreterare