Medlemsavgift plus stugvärd

Medlemsavgift

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2016. Avgiften är oförändrat 350 kronor och betalas in på bankgiro 5254-2172. Ange för- och efternamn, gatu- samt mejladress. För dig som är medlem i Villaägarna ingår avgiften i priset.

Vill du vara säker på att få ditt medlemsbevis i januari ska du betala in senast den 31 december. Du beställer själv kortet på hemsidan. Kommer medlemsavgiften in senare får du räkna med att kunna beställa medlemskortet månaden efter du betalat in.

Föreningens rabatter är väldigt fina vilket gör att du snabbt tjänar in hela medlemsavgiften. Du ser på hemsidan om du är medlem och där hittar du också allt om rabatterna. Förutom rabatterna kommer vi bjuda på en späckad vår.

Vi ser fram emot att se dig som medlem!

Stugvärd – vi trodde att vi fått en ny stugvärd, men så är inte fallet. Så är du intresserad ta kontakt med stina@zabell.se.