Det var flera Saltsjö-Duvnäsbor som var på Nacka Företagarträff den 24 februari. Jag gick på två seminarier som spelar roll för oss som bor i Saltsjö-Duvnäs; Nacka bygger stad och Vad händer med infrastrukturen i Nacka.  Här är några minnesanteckningar.

Slussen

Ombyggnationen av Slussen är igång. Enligt kommunen får vi räkna med att de första fyra åren blir rejält stökiga. Det kommer inte gå att åka bil utan kommunen satsar på kollektivtrafik och cykelbanor. Rivningen av själva Slussen görs i sommar. När exakt Saltsjöbanan stoppar vid Henriksdal är inte ännu klart men vi kan räkna med att det sker till hösten. De räknar nu med att Saltsjöbanan åter går till Slussen 2025 (på SL:s informationssida står det 2021) och att en bussterminal skall finnas 2023. Det finns inte någon godkänd detaljplan för garaget i Katarinaberget.

Nacka bygger stad

För att Nacka skulle få T-bana till Forum har kommunen utlovat att möjliggöra byggnation av 13 500 nya lägenheter (kommunen bygger ju inte själv och kan därför bara utlova möjligheten att kunna bygga). De skall byggas på västra Sicklaön, grovt sett vägen in mot Skvaltan/Ica Maxi och väster ut. En tredjedel av lägenheterna blir hyresrätter.

Skurubron

Byggandet av den nya bron, reparation av befintlig samt förbättringar på väg 222 sker 2018 – 2021.

Linje 80 sjövägen

Med SL-biljett kan man åka från Nacka strand till Lidingö och frihamnen eller till Kvarnholmen -Finnboda – Saltsjöqvarn – Allmänna gränd (Djurgården) – Nybroplan samt till Blockhusudden.

Är du arbetslös och mellan 16 och 65?

För alla Nackabor som varit inskrivna max ett år på Arbetsförmedlingen är det gratis att få jobb- och karriärcoachning. Kontakta kommunens ”karriärvägledare” och fråga om ”jobbpeng”, 08 718 80 00, afe@nacka.se.

Lite kuriosa

Vi hör ju ofta talas om att inflyttningen till Stockholmsområdet motsvarar två bussar per dag. 11 procent av inflyttningen sker från övriga landet, resterande består av nyfödda och utrikes inflyttade.

Stockholms handelskammare räknar med att de planerade höghastighetstågen som skall binda ihop Stockholm – Göteborg – Malmö kommer att kosta runt 400 miljarder. Det motsvarar alla infrastrukturinvesteringar i hela riket under 40 år! Antal resenärer som beräknas nyttja höghastighetstågen uppgår till 20 000 resenärer.

Eva Nisser