Senaste nytt om stenkrossen

Idag fredag [29/3] kom ett mycket positivt besked att även alliansen nu sällar sig till oppositionens nej till stenkross i Gungviken.

Vi kan också glädja oss över att alliansen inte går på miljöchefen Per Enarssons förslag om att hänskjuta frågan till Länsstyrelsen. Det hade varit helt orimligt, för det hade de facto inneburit att det inte hade blivit ett tydligt nej till krossen.

Men ännu är inte sista ordet sagt. Nu bereds ärendet inom politiken och sedan kommer det definitiva beskedet den 10 april. Hur nejet uttrycks blir av avgörande betydelse, det ligger stort signalvärde i beslutets utformning.

När beslutet är klubbat i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får Skanska tre veckor på sig att överklaga. Först därefter vet vi om det är över (för denna gång) eller om vandringen i olika instanser börjar.

Vi ska självklart fullfölja de planer vi dragit upp. Sista ordet är inte sagt och vem vet när nya planer för stenkrossar eller annat obehagligt dyker upp. Den kunskap och erfarenhet vi nu samlat på oss vill vi gärna dela med beslutsfattarna i kommunen genom vår kombinerade learning/hearing den 6 april.

Eva Nisser