Senaste nytt om stenkrossen

I lördags (16/2) gjorde vår egen ”ljudgrupp” ett test i avsikt att försöka ge en bild av hur det kan komma att låta om det placeras en stenkross på Gungviksberget. Det är ingen överdrift att många blev totalt överraskade, andra ledsna och skrämda. Effekten blev avskräckande både i Duvnäs – inne och ute beroende på typ av hus och fönster – och i Tollare. Från bullerkällan vid Gungviken skapades ljudnivåer på mellan 95 och 105 dbA. Uppmätta maximala värden vid bostäder i Saltsjö-Duvnäs och Tollare uppgick vid testet till mellan 64 och 84 dbA.

På måndagen dök det utan förvarning upp två nya dokument från Skanska på kommunens hemsida, en dag före vår deadline att lämna in synpunkter. Trots att vi tidigare bett om mer tid än tre veckor för att bemöta detta stora och mångfasetterade ärende fick vi inte det. Men när jag igår vid 13-tiden såg de nya dokumenten skickade jag ett sms till miljöchefen Per Enarsson: Det har nyligen lagts upp nya inlagor från Skanska. Får vi förlängning så att vi, dvs allmänheten, får tid att sätta oss in i dem? Jag fick svar ett dygn senare: ”- Ja, vi förlänger tiden. Mer info om datum kommer på vår hemsida, nacka.se inom kort”. Några timmar senare hade kommunen lagt ut att ny deadline är fredagen den 1 mars.

Så du som ännu inte hunnit göra din röst hört men vill, kan alltså skicka in en inlaga till kommunen. Skicka in till miljoenheten@nacka.se, ange diarienummer M 18-1442, ditt namn, postadress och e-postadress.

Om du tror att du kan vara sakägare, i princip granne med Erstavik även om det är vatten emellan, och vill ställa dig bakom föreningens skrivelse gör du två saker:
1. Du mejlar eva.nisser (at) veraciter.se namn, postadress och fastighetsbeteckning.
2. Jag mejlar dig instruktioner och bilagor som du mejlar in till kommunen.

Är du inte sakägare står du som medlem i SDF bakom vår skrivelse ändå.

Beslut i ärendet kommer att fattas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Planen har varit att ärendet skulle komma upp 20/3, men med den nya förlängningen ter det sig osannolikt att tjänstemännen ska hinna processa alla inkomna skrivelser och kunna skriva ihop ett förslag till politikerna till 6/3 (de ska få materialet 14 dagar före sammanträdesdagen). Om det för tjänstemännen räcker med drygt tre veckor kan det komma upp på mötet den 10/4 men det ter sig inte osannolikt att det först blir 15/5. Jag hoppas att vi snart kan få besked om tidsplanen.

Efter ljudtestet i lördags vaknade som sagt många till. Det betyder att det också kommer upp många olika idéer om vad som kan göras för att sprida information till så många som möjligt och uppmärksamma alla på att det ligger en protestlista på
https://www.skrivunder.com/signatures.php?tunnus=stoppa_stenkrossen_pa_gungviksberget_i_nacka.
I skrivande stund är det 1 958 personer som skrivit under.

Men det finns också andra idéer, varav några redan är igång, några under planering, som att sprida flygblad, sätta upp banderoller och få media att uppmärksamma fallet. Jag försöker koordinera de olika idéerna och koppla ihop personer som håller på med snarlika upplägg. Du kan också alltid höra av dig till politikerna i nämnden – skicka en mejl eller ring dem.

Vi kämpar för att vinna!
Eva Nisser
Ordförande SDF

PS Läste du MP:s artikel i NVP i tisdags? Först ut att säga nej till stenkrossen var Nackalistan, sedan kom Sverigedemokraterna och nu Miljöpartiet.