Varmt tack

Här kommer vårt Tack till fastighetsägareföreningen och dess medlemmar:

Varmt tack SDF (pdf-fil för nedladdning, innehållet återges nedan som bild)


 

 

Varmt_tack_Claes_Ohmans_bortgang