SDF har lämnat in ett yttrande angående en tillfällig kross i Gungviken. Det är Erstaviks fideikommiss som har för avsikt att krossa sten under perioden 7 juni – 24 juni för eget bruk. Läs hela yttrandet här.