Programblad utdelat 9-10 maj 2015

Styrelsen har gjort nytt programblad 2015:3, som omfattar Kalendarium, Ordf. har ordet samt formella kallelser till årsmöten i Saltsjö-Duvnäs KabelTV-förening och Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening den 20 maj.

Programbladet utdelades helgen 9-10 maj. Du kan själv ladda ner bladet som PDF direkt här:
Programblad SDF 2015_3