Programbladet distribuerades nyligen som utgåva 2015:4-5 (höst- och julnummer). Du kan ladda ner bladet genom att klicka på länken nedan:

Programblad SDF 2015_4-5