På onsdag den 24 juni beslutar Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vilket yttrande som ska ges in till Mark- och miljödomstolen i målet angående Skanskas överklagan om stenkrossen i Gungviken. Tjänstemännen har tagit fram ett häpnadsväckande förslag som helt går emot kommunens tidigare inställning och som i sin helhet måste göras om.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade våren 2019 att förbjuda Skanska att etablera en stenkross i Gunviken. Samtliga partier stod bakom beslutet. Skanska överklagade beslutet till länsstyrelsen. I ärendet yttrade sig kommunstyrelsen på eget initiativ efter ett politikerförslag från Mats Gerdau. I yttrandet bekräftade kommunen att Gungviken är en mycket olämplig plats för en stenkross. Länsstyrelsen avslog överklagandet. Skanska har nu överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen, som nu kommer att pröva frågan.

Cathrin Bergenstråhle (M) är ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Hon har lovat att de ska göra allt som är möjligt för att förbjuda stenkrossen i Gungviken. Tjänstemännens förslag till yttrande går stick i stäv med detta löfte.

Vi vill att våra politiker lever upp till sina löften. I det här fallet är det Moderaterna genom sin ordförande som besitter makten men även övriga partier, både allianspartierna och oppositionspartierna, har en skyldighet att se till att det yttrande som skickas in lever upp till politikernas löften till oss väljare.

Mejla och kräv att de ger in ett yttrande där det inte råder den minsta tvekan om att kommunen vill förbjuda Skanska att etablera en stenkross i Gungviken.

Det är bråttom – beslut fattas på onsdag den 24 juni kl. 15.00 – mejla politikerna!

Stoppakrossen.nu!

Mejladresser till ledamöterna i MSN finns i dokumentet Upprop stoppakrossen.nu_3.